Loading content, please wait..
加到我的最愛 網站地圖聯絡我們 回首頁 
 我在本班的日子
  孩子們是天生的科學家 Children are born to be scientists.

語優月高年級組第三名(白紹楷)

分類:語優月得獎作品~我在佳華的日子│發表時間:2010/3/2 下午 12:29:00│瀏覽:1600│回應:0

語優月中年級組第一名(許傅聲)

分類:語優月得獎作品~我在佳華的日子│發表時間:2010/3/2 下午 12:30:00│瀏覽:1747│回應:0帳號:
密碼:
 
全民英檢初級聽讀
2022/06/11 17
111年大學分科測驗
2022/07/11 47
全民英檢高級聽讀
2022/07/16 52

                

 

                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 佳華補習班 All rights reserved. 網頁設計 by Good institution