Loading content, please wait..
加到我的最愛 網站地圖聯絡我們 回首頁 
 課程介紹
 

英檢班

  孩子 你做得到! Yes you can !

英檢一路通
英檢一路通帳號:
密碼:
 
臺中市資優鑑定複試
2022/07/02 7
111年大學分科測驗
2022/07/11 16
全民英檢高級聽讀
2022/07/16 21
全民英檢中高級說寫
2022/07/23 28

                

 

                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 佳華補習班 All rights reserved. 網頁設計 by Good institution